Anasayfa Unit Of Work Pattern Nedir?
Gönderi
Iptal et

Unit Of Work Pattern Nedir?

Merhaba Arkadaşlar, bu makalemde generic repository ile Unit of Work tasarım deseni nasıl kullanılır , ne işe yarar gibi konularını işleyeceğiz.

Generic Repository : Oluşturduğumuz bu sınıf , veritabanında karşılığı olan tüm tablolar için genel bir CRUD işlemlerini yapabilmemizi sağlar. Bu sayede kod okunabilirliğini arttırmışken DRY (Don’t Repeat Yourself) yazılım geliştirme ilkesini de çiğnememiş oluruz.

Unit Of Work : Veritabanı ile ilgili tüm işlemlerin tek kanaldan yapılmasını sağlayan ve yapılan tüm işlemlerin hafızada tutularak toplu halde gerçekleştirilmesini sağlayan bir tasarım desenidir.

O zaman gelin , beraber altyapıyı kuralım. Öncelikle çalışmak istediğimiz klasörde terminali başlatıp aşağıdaki komutu girerek “UnitOfWorkApp” adlı bir konsol uygulaması oluşturuyoruz.

1
  dotnet new console -n UnitOfWorkApp

Solution içerisinde 2 adet klasörümüz bulunmakta. Bunlardan biri model sınıflarımızın olduğu “Entities” klasörü , diğeri de veritabanı ile ilgili sınıfların olduğu “Data” klasörümüz. Makale bitiminde aşağıdaki gibi bir hiyerarşik yapı oluşturmuş olacağız.

Klasör Yapısı

“Entities” klasörüne gelip model sınıflarımızı oluşturmaya başlayalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
namespace UnitOfWorkApp.Entities
{
  public class BaseEntity
  {
    public int Id { get; set; }
    public DateTime CreatedAt => DateTime.Now;
  }
}

public class Department:BaseEntity
{
  public Department()
  {
    Employees = new List<Employee>();
  }
  public string Name { get; set; }
  public string Location { get; set; }

  public List<Employee> Employees { get; set; }
}

namespace UnitOfWorkApp.Entities
{
  public class Employee:BaseEntity
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int Salary { get; set; }
    public string PhoneNumber { get; set; }
    public string EmailAddress { get; set; }
    public string Location { get; set; }

    public int DepartmentId { get; set; }
    public Department Department { get; set; }
  }
}

“Data” klasörüne geçelim ve context sınıfımızı yazalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
namespace UnitOfWorkApp.Data
{
  public class UoWContext:DbContext
  {
    public DbSet<Employee> Employees { get; set; }
    public DbSet<Department> Departments { get; set; }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
      optionsBuilder.UseSqlServer("Data Source=DESKTOP-2QF0S4K;Initial Catalog=UoWDb;Integrated Security=True;");
      base.OnConfiguring(optionsBuilder);
    }
  }
}

“Data” klasörünün içerisinde repository sınıfımızı yazalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
namespace UnitOfWorkApp.Data
{
  public interface IRepository<T>
  {
    IEnumerable<T> GetAll();
    T Get(Expression<Func<T, bool>> predicate);

    void Add(T entity);
    void Update(T entity);
    void Delete(T entity);
    void Delete(int id);
  }

  public class Repository<T>:IRepository<T> where T: BaseEntity // Generic repository sınıfımızda sadece BaseEntity sınıfından kalıtılanlar kullanılabilir
  {
    private UoWContext context;
    public Repository(UoWContext context)
    {
      this.context = context;
    }
    public IEnumerable<T> GetAll()
    {
      return context.Set<T>().ToList();
    }

    public T Get(Expression<Func<T, bool>> predicate)
    {
      return context.Set<T>().SingleOrDefault(predicate);
    }

    public void Add(T entity)
    {
      var currentEntity = context.Entry(entity);
      currentEntity.State = EntityState.Added;
    }

    public void Update(T entity)
    {
      var currentEntity = context.Entry(entity);
      currentEntity.State = EntityState.Modified;

    }

    public void Delete(T entity)
    {
      var currentEntity = context.Entry(entity);
      currentEntity.State = EntityState.Deleted;
    }

    public void Delete(int id)
    {
      var currentEntity = context.Set<T>().SingleOrDefault(z => z.Id == id);
      context.Set<T>().Remove(currentEntity);
    }
  }
}

Aynı klasörün içerisine “UnitOfWork” klasörü açalım ve gerekli sınıfları yazalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
namespace UnitOfWorkApp.Data.UnitOfWork
{
  public interface IUnitOfWork
  {
    public int Commit();
  }

  public class UnitOfWork:IUnitOfWork
  {
    private UoWContext context;

    public IRepository<Employee> EmployeeRepository { get; private set; }

    public IRepository<Department> DepartmentRepository { get; private set; }

    public UnitOfWork(UoWContext _context)
    {
      this.context = _context;
      EmployeeRepository=new Repository<Employee>(context);
      DepartmentRepository=new Repository<Department>(context);
    }
    public int Commit()
    {
      return context.SaveChanges();
    }
  }
}

Şimdi ise veritabanını oluşturması için Package Manager Console’u açıyorum ve sırasıyla aşağıdaki komutları giriyorum.

1
2
3
Enable-Migrations 
Add-Migration Init
Update-Database -verbose

Dikkat : Migration işlemi yaparken hata alırsanız EntityFrameworkCore.Tools ve EntityFramework.Design paketlerinin yüklü olduğundan emin olunuz.

Artık genel altyapıyı kurduk. Gelin beraber ana sınıfımızda testimizi yapalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
namespace UnitOfWorkApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      UnitOfWork unitOfWork=new UnitOfWork(new UoWContext());

      unitOfWork.DepartmentRepository.Add(new Department
      {
        Location = "İstanbul",
        Name = "Bilgi İşlem"
      });//Ram'de tutuluyor

      unitOfWork.EmployeeRepository.Add(new Employee()
      {
        DepartmentId = 1,
        FirstName = "Abdullah",
        LastName = "Öztürk",
        EmailAddress = "oabdullahozturk@yandex.com.tr",
        Location = "İstanbul",
      });//Ram'de tutuluyor

      unitOfWork.Commit();//Veritabanına kaydedildi.

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bu makalemde temel düzeyde unit of work tasarım deseninin kurumsal mimaride nasıl implemente edileceğini gördük.

Projenin github linkine buradan ulaşabilirsiniz.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.